Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 84 termínů závodů
V minulosti zadáno 10362 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Přihláška do klubu Rybářské žebříčky z.s.


Jméno *
Příjmení *
Rok narození *
Ulice a čp *
Město *
PSČ *
Email *
Telefon
 
Žádám o přijetí do klubu Rybářské žebříčky z.s. a budu respektovat vypsaná pravidla pro činnost klubu.
Tímto svým svobodným a vědomým projevem vůle a odesláním této přihlášky dávám souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů spolku Rybářské žebříčky z.s. (IČ: 027 19 762), včetně jejich aktualizace. Osobním údajem se rozumí jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, emailová adresa a datum doby trvání členství. Zároveň dávám souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, města a fotografií na www.rybarskezebricky.cz, a také v souvislosti s mou činností v rybářském sportu v ostatních mediích, event. sociálních sítích. Poučení: Tímto jsem byl/a poučen/a, že zjistím-li, nebo budu-li se domnívat, že spolek provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mám právo požádat spolek o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Současně jsem byl/a poučen/a o právu svůj souhlas odvolat a o právu na výmaz (právu být zapomenut/a) ze všech seznamů uvedených v tomto souhlase.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po odeslání přihlášky Vám bude doručen email na zadanou adresu s dalšími informacemi.

Copyright © 2013-2024, Rybářské žebříčky, z.s.