Rybářské žebříčky - Plavaná

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 84 termínů závodů
V minulosti zadáno 10316 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

 

Klub Rybářské žebříčky

 

Klub Rybářské žebříčky je organizační složkou spolku Rybářské žebříčky z.s.. Je to dobrovolné sdružení pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit v oblasti rybářských závodů, zúčastnit se soutěží pro ně pořádaných a využívat nasmlouvané výhody od sponzorů a partnerů

Členové mají určité povinnosti, pravomoci a práva - viz dále.

Klub vždy řídí předsednictvo z řad členů, které tvoří:

- předseda

- oblastní (krajští) manažeři

- předseda spolku

- ostatní jmenovaní nebo volení členové

Předsednictvo vždy schvaluje předseda spolku Rybářské žebříčky z.s..

 

 

 

 1. Předseda spolku Rybářské žebříčky z.s. 

  • Je členem představenstva spolku, který je zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Hradci Králové
  • Zajišťuje vedení www stránek, jejich koncepci a úpravy
  • Hospodaří s finančním prostředky tak, aby nevznikal deficit
  • Provádí administrativní kroky ve vztahu ke státní správě
  • Zajišťuje vkládáni těch dat na stránky, které tam nemohou vkládat registrovaní uživatelé
  • Kontroluje a upravuje vložené informace
  • Při rozhodování má právo veta ve všech oblastech
  • Zpracovává a navrhuje koncepci Klubu a sportovních soutěží

   

  Předseda Klubu Rybářské žebříčky z.s.

  • Vede a svolává předsednictvo Klubu Rybářské žebříčky
  • Navrhuje a jmenuje oblastní manažery
  • Spolupracuje na rozvoji sportovního konceptu Klubu
  • Ve spolupráci s předsedou spolku koriguje tok finančních prostředků získaných z příspěvků
  • Schvaluje tzv. partnerské závody
  • Projednává a schvaluje konání celostátních závodů, včetně pověření organizátorů a rozpočtu
  • Má právo veta při rozhodování o klubových záležitostech

   

  Oblastní manažeři Klubu Rybářské žebříčky z.s.

  • Jsou členy předsednictva Klubu
  • Jsou jmenováni předsedou Klubu a spolku
  • Řídí a koordinují sportovní činnost Klubu ve svěřené oblasti (zpravidla kraje)
  • Zajišťují ligovou soutěž v oblasti
  • Navrhují tzv. partnerské závody
  • Hospodaření v oblasti je stanoveno interním předpisem, který schvaluje předsednictvo Klubu
  • Projednávají sponzorské a partnerské smlouvy pro danou oblast a jsou odpovědni za jejich řádné využití
  • Zajišťují a předávají trofeje členům v dané oblasti

   

    Klub Rybářské žebříčky a členství

   

  1. Členem klubu se může stát fyzická osoba i právnická osoba..
   Členem klubu se může stát kdokoliv a nemusí se přitom zúčastňovat žádných rybářských závodů.
  2. Před přihlášením doporučujeme si prohlédnout naše stránky Rybářské žebříčky. Pak můžete podat žádost 
  3. Přijetí schvaluje předseda Klubu a předseda spolku. Lze odmítnout přihlášku bez udání důvodů.
  4. Přijetím za člena se dotyčný především zavazuje plnit cíle činnosti dle Stanov spolku „Rybářské žebříčky z. s.“, a to především aktivitu v rozvoji a propagaci rybářského sportu a soutěží, včetně výchovy mládeže.
  5. Členy Klubu se na daný kalendářní rok automaticky stávají:
   - předseda Klubu a spolku Rybářské žebříčky z.s.

  – všichni oblastní manažeři

  Tito členové pro danou sezónu neplatí členské příspěvky.

  1. Členové klubu mají následující práva a povinnosti:

   

  • Platit příspěvek na činnost za sezónu, která je zpravidla kalendářní rok, pokud výbor Klubu neurčí jinak. Vstupní příspěvek u nového člena je 500,- Kč. Příspěvky se platí v období, které je vždy zveřejněno. Závodník se objeví v Klubových žebříčcích až po zaslání pravidelného příspěvku na účet č.: 264100195/0300, nebo složenkou na adresu: Rybářské žebříčky z.s., třída SNP 596,50003 Hradec Králové. Statutární orgán spolku, předseda Klubu nebo oblastní manažer má právo odmítnout přihlášku a příspěvek bez uvedení důvodu.
  • Mládež do 15-ti let platí vstupní příspěvek 200,- Kč.
  • Členové klubu, kteří chtějí být i nadále v dalším období členy, zaplatí příspěvek na další sezonu takto: mládež až do věku 15ti let zdarma, jsou automaticky členem na další období, všichni ostatní 400,- Kč do 28.2. daného roku.
  • Po tomto datu (od 1.3. do 31.5.) mohou členové Klubu zaplatit, ale již částku 500,- jako nový člen.
  • Pokud někdo bude chtít podat přihlášku po 31.5. je příspěvek 1000,- Kč
  • Klubové příspěvky jsou rozhodujícím zdrojem příjmů na provoz těchto stránek a pořádání klubových závodů
  • Každý člen po ověření v seznamu členů na stránkách bude moci využívat dohodnuté slevy u obchodních partnerů spolku „Rybářské žebříčky z. s“.
  • Každý člen klubu bude mít možnost prezentovat i svého sponzora v žebříčcích uvedením u svého jména.
  • Každý člen má právo pořádat rybářské závody a soutěže pod hlavičkou spolku „Rybářské žebříčky z. s.“ po předchozím projednání s předsednictvem Klubu, nebo oblastním manažerem.
  • Každý oblastní manažer má právo požádat o zařazení závodu jako partnerského (více bodově hodnoceného, + 5 bodů). Žádost schvaluje předsednictvo Klubu. Může odmítnout zařazení bez udání důvodu.
  • Každý člen Klubu by měl spolupracovat při získávání partnerů a sponzorů spolku „Rybářské žebříčky z. s.“, přičemž za zajištění finančního plnění mu náleží odměna v předem dojednané výši ze sjednané částky. Není nárok na odměnu z nepeněžního plnění.
  • Každý člen Klubu je veden v seznamu podle svého trvalého bydliště, může však bodovat a získat ocenění ve všech vypsaných žebříčcích a soutěžích, pokud není uvedeno jinak
  • Každý člen Klubu, pokud je aktivním závodníkem, bude zvýrazněn ve všech žebříčcích symbolem ryby. Dále má možnost s názvem obce uvádět název svého klubu (sponzora apod.).

   

  Žebříčky a závody pro členy Klubu Rybářské žebříčky

   

   A.Celoroční žebříčky

   

  • Celostátní Klubový žebříček jednotlivců – (započítává se 12 nejlepších výsledků za kalendářní rok) . Vítěz se stává automaticky členem Klubu na další rok.
  • Krajské Klubové žebříčky jednotlivců – (započítává se 6 nejlepších výsledků za kalendářní rok)
  • Klubový žebříček kategorie nováčci – (započítává se 12 nejlepších výsledků za kalendářní rok)
  • Klubový žebříček kategorie veteráni – (započítává se 12 nejlepších výsledků za kalendářní rok), podmínkou pro zařazení do této kategorie je dosažení 55 let v daném roce.
  • Klubový žebříček kategorie mládež do 15ti let – (započítává se 6 nejlepších výsledků za kalendářní rok)
  • Klubový žebříček kategorie ženy – (započítává se 6 nejlepších výsledků za kalendářní rok)
  • Klubový žebříček kategorie závody dvojic – (započítává se 6 nejlepších výsledků za kalendářní rok)
  • Klubový žebříček kategorie ze závodů týmů – (započítává se 6 nejlepších výsledků za kalendářní rok).

   

   

  1. Ligová soutěž celoroční

   

  Probíhá v každém kalendářním roce pouze pro týmy složené pouze z členů Klubu. Této soutěži je věnována samostatná záložka na hlavní straně,

   

  1. Jednorázové soutěže a závody

   

  1. Oblastní

   

  Organizuje dobrovolník z řad členů Klubu. Jedná se o jednorázové jednodenní závody vypsané v kalendářním roce pod názvem „Pohár kraje ….“ pro danou oblast. Jsou určeny pouze pro členy Klubu. Tyto závody jsou mimořádně bodovány větším počtem bodů (+ 10 bodů). Jsou samostatně vyhodnoceny včetně předání cen. Mohou být pořádány v kategoriích:

  • Jednotlivci – pouze pro členy Klubu, mohou být i z jiných krajů
  • Veteráni (55+) – pouze pro členy Klubu, mohou být i z jiných krajů
  • Týmy – tříčlenné družstvo
  • Ženy – pouze pro členy Klubu, mohou být i z jiných krajů
  • Mládež do 15ti let – pouze pro členy Klubu, mohou být i z jiných krajů

  Podpora pro oblastní závody je následující.

  • Poháry pro první tři zajistí nebo budou proti dokladu proplaceny z prostředků Rybářských žebříčků
  • Mimořádné bodové hodnocení – nezávisle na počtu účastníků obdrží první 50 bodů, druhý 49 atd.

   

  1. Celostátní

   

  Organizuje předsednictvo Klubu, oblastní manažeři společně a dobrovolníci z řad členů Klubu. Je jmenován ředitel závodu, ostatní organizačně spolupracují. Závod může být vypsán, ale pokud nebudou podmínky, nebo nedojde k dohodě, nemusí být uskutečněn. Jedná se o jednorázový jednodenní závod vypsaný v kalendářním roce pod názvem „Pohár předsedy Klubu Rybářské žebříčky“. Jsou určeny pro všechny členy Klubu. Tyto závody jsou mimořádně bodovány větším počtem bodů (+ 10 bodů). Jsou samostatně vyhodnoceny včetně předání cen. Mohou být pořádány v kategoriích:

  • Jednotlivci – nepovinně 1x za rok – pouze pro členy Klubu
  • Týmy – tříčlenné, nepovinně 1x za rok, všichni členové týmu musí být z Klubu
  • Pohár mistrů – nepovinně 1x za rok, soutěž pro členy Klubu, pouze však pro vítěze jakéhokoliv závodu v předem určeném období, jehož termín a kompletní výsledek byl zveřejněn na našich stránkách. Vítěz se automaticky stává členem Klubu na další rok. Pravidla - samostatná záložka na stránkách.

   

  1. Ostatní žebříčky

   

  Zveřejňujeme i ostatní výsledky a žebříčky, které nemají nárok na jakékoliv ohodnocení a jsou pouze informativní.

   

  Klubové

   

  • Týmová soutěž. Pro týmy složené z členů Klubu, kteří se chtějí prezentovat pod jednotným názvem. Není podmínkou účast v ligové soutěži. Do týmového žebříčku se započítává umístění nejlepších tří závodníků z týmu v celostátním klubovém žebříčku jednotlivců.
  • Soutěž krajů. Součet umístění pěti nejlépe postavených členů Klubu v klubovém celostátním žebříčku jednotlivců s přihlédnutím na krajskou příslušnost každého člena.

   

  Neklubové (všichni závodníci, kteří byli zveřejněni ve výsledkových listinách)

  • Žebříčky celostátní i krajské a v dalších kategoriích
  • Žebříček TOP 10 celostátní i krajské

   

  1. Ocenění pro členy Klubu Rybářské žebříčky

   

  1. Poháry nebo trofeje – každý člen Klubu má nárok na jeden pohár (trofej), kde budou štítky s uvedením všech úspěchů, kterých v kalendářním roce dosáhl.
  • Celostátní Klubový žebříček jednotlivců – oceněno bude prvních deset členů Klubu. Vítěz se stává automaticky členem Klubu na další rok.
  • Krajské Klubové žebříčky jednotlivců – oceněni budou prvních pět. Podmínkou je, že v kraji řídí sportovní koncept oblastní manažer a v roce proběhl závod jednotlivců „Pohár kraje …“ za danou oblast
  • Klubový žebříček kategorie nováčci – oceněn bude pouze vítěz
  • Klubový žebříček kategorie veteráni – oceněn bude pouze vítěz, podmínkou pro zařazení do této kategorie je dosažení 55 let v daném roce.
  • Klubový žebříček kategorie mládež do 15ti let – oceněni budou první třii, kteří mají započítány více jak tři závody
  • Klubový žebříček kategorie ženy – oceněny budou první tři, které mají započítány více jak tři závody

   

  Za ostatní žebříčky se trofeje neudělují.

   

  2.Síň slávy

   

  Členové Klubu mohou být na základě svých výsledku a přínos pro Klub Rybářské žebříčky a rybářský sport uvedeni do Síně slávy, nebo jim může být uděleno čestné uznání.

  Automaticky do Síně slávy je uveden:

  Vítěz celostátního žebříčku

  Vítěz Poháru mistrů

  Vítěz ligové soutěže – všichni členové týmu, kteří se zúčastnili ligy

  Další na návrh člena Klubu a po schválení předsednictvem Klubu.

   

  3.Putovní poháry

  Jsou vždy v držení toho (těch), kteří v posledním závodě dané kategorie zvítězili až do konání dalšího závodu takto:

   

  • Kategorie jednotlivci – podmínkou je uspořádání celostátního závodu
  • Kategorie ženy - podmínkou je uspořádání celostátního závodu
  • Kategorie týmy - podmínkou je uspořádání celostátního závodu
  • Pohár mistrů - podmínkou je uspořádání celostátního závodu
  • Kategorie ligová soutěž – vítěz finále

 


Copyright © 2013-2024, Rybářské žebříčky, z.s.