Rybářské žebříčky - Položená

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 110 termínů závodů
V minulosti zadáno 9000 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

 

Klub Rybářské žebříčky

 

Klub Rybářské žebříčky je organizační složkou spolku Rybářské žebříčky z.s.. Je to dobrovolné sdružení pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit v oblasti rybářských závodů, zúčastnit se soutěží pro ně pořádaných a využívat nasmlouvané výhody od sponzorů.

Členové mají určité povinnosti, pravomoce a práva - viz dále.

Klub vždy řídí předsednictvo z řad členů, které tvoří:

- předseda

- místopředseda

- člen výboru pro technické a logistické zajištění akcí

- předseda spolku

- ostatní členové

Předsednictvo může být voleno, nebo jmenováno předsedou spolku Rybářské žebříčky.

 

 

 

 

 1. Členem klubu se může stát fyzická osoba i právnická osoba..
  Členem klubu se může stát kdokoliv, kdo chce využívat dohodnuté výhody a nemusí se přitom zúčastňovat žádných rybářských závodů.
 2. Před přihlášením doporučujeme si prohlédnout naše stránky Rybářské žebříčky.Pak můžete podat žádost zde.
 3. Přijetí schvaluje předseda Klubu (předseda spolku). Lze odmítnout přihlášku bez udání důvodů.
 4. Přijetím za člena se především zavazuje plnit cíle činnosti dle Stanov spolku „Rybářské žebříčky z. s.“, a to především aktivitu v rozvoji a propagaci rybářského sportu a soutěží, včetně výchovy mládeže.
 5. Členy Klubu se na daný kalendářní rok automaticky stávají:
  - první celostátního klubového žebříčku jednotlivců
  - předseda Klubu a spolku Rybářské žebříčky

- Vítěz Poháru předsedy spolku – jednotlivci

- Vítěz Poháru předsedy spolku – členové týmu

Tito členové pro danou sezónu neplatí členské příspěvky.

 1. Členové klubu mají následující práva a povinnosti:


Fyzické osoby

 

Soutěže pro členy Klubu Rybářské žebříčky

 

A.Celoroční

 

 

B.Ligová soutěž

 

Probíhá v každém kalendářním roce pouze pro týmy složené pouze z členů Klubu. Této soutěži je věnována samostatná záložka na hlavní straně,

 

C.Ostatní jednorázové soutěže

 

Jedná se o jednorázové závody vypsané v kalendářním roce pod názvem „O Pohár předsedy spolku Rybářské žebříčky“. Jsou určeny pouze členům Klubu.

Tyto závody mohou být mimořádně bodovány větším počtem bodů. Jsou samostatně vyhodnoceny včetně předání cen. Vítěz získává titul „Mistr Klubu rybářské žebříčky pro rok xxxx“. Jedná se o kategorie:

 

D.Ostatní výsledky

 

Zveřejňujeme i ostatní výsledky a žebříčky, které nemají nárok na jakékoliv ohodnocení a jsou pouze informativní.

 

Klubové

Neklubové (všichni závodníci, kteří byli zveřejněni ve výsledkových listinách)

E. Síň slávy

Členové Klubu mohou být na základě svých výsledku a přínos pro Klub Rybářské žebříčky a rybářský sport uvedeni do Síně slávy, nebo jim může být uděleno čestné uznání.

Automaticky do Síně slávy je uveden:

Vítěz celostátního žebříčku

Vítěz Poháru mistrů

Vítěz ligové soutěže – všichni členové, kteří se zúčastnili ligy

Další na návrh člena Klubu a po schválení předsednictvem Klubu.


Právnické osoby.

Pod tímto pojmem jsou myšleny především místní organizace rybářských svazů, spolky a sdružení, zájmové skupiny, ostatní pořadatelé závodů (např. SDH apod.), ale také i dobrovolní sponzoři, kteří chtějí přispět na činnost spolku. pokud podají přihlášku pak se zavazují splnit následující povinoosti a mají následující práva.

 

 Vzor průkazky člena klubu Rybářské žebříčky z. s.Benefity pro členy Klubu Rybářské žebříčky

Členové Klubu Rybářské žebříčky mohou v současné době čerpat z benefitů určených jen pro ně. Jsou uvedeny v sekci 

Klub - Benefity.

 

 

 


Copyright © 2013-2022, Rybářské žebříčky, z.s.