Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 320 termínů závodů
V minulosti zadáno 6470 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Výsledek závodu

 

 

Výsledek tohoto závodu je zveřejněn, ale není započítán do našich žebříčků (jedná se zpravidla o ligové a pohárové soutěže ČRS a MRS).
Poř.JménoMěstoBodyKBody do žebříčku
1
České Budějovice
20.00016
2
České Budějovice
335.00015
3
 
325.00014
4
Strakonice
323.00013
5
 
429.00012
6
České Budějovice
422.00011
7
 
421.00010
8
Strakonice
520.0009
9
 
517.0008
10
 
515.0007
11
 
718.0006
12
 
717.0005
13
 
714.0004
14
Strakonice
713.0003
15
 
712.0002
16
 
710.0001
 

Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit

Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.

 

Hodnocení závodu dle uživatelů:

Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.

Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.

 

Datum začátku závodu 19.05.2018
Místo konání závodu Skoronice
Kraj Jihočeský
Název závodu Jarní kolo Krajské divize – LRU muška
Minulé závody

13.05.2017 - Skoronice muška - JARNÍ KOLO Krajské divize – LRU muška

Název vodní plochy na revíru Malše 5P (423 031)
Časový harmonogram závodu
 

Sraz - 6:30 v obci Skoronice

Losování  6:30 – 7:30 hod.

Příprava na závod  7:30 – 8:30

  1. kolo 8:30 – 10:00 hod. – (1. skupina A, B chytá) – (měří C, D)

rotace 30 min.

10:30 – 12:00 hod. – (2. skupina B, D chytá) – (měří A, C)

 

Přestávka na Oběd     12:00 – 13:00 hod.

  1. kolo 13:00 – 14:30 hod. – (1. skupina B, D chytá ) – (měří A, C)

   rotace 30 min.

15:00 – 16:30 hod. – (2. skupina A, C chytá  ) – (měří B, D)

Vyhlášení výsledků   17:00

Typ závodu
Muška
Závod pro
Jednotlivce
Startovné
Tým 400 Kč
Typ revíru
Tekoucí
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.)

PRAVIDLA

Jarní kolo krajské divize proběhne podle Soutěžního a závodního řádu pro rok 2018 jeho dodatku platného od 01.06.2013. Jako hodnotitelné budou uznány všechny druhy ryb od 150 mm. Pořadatelé zdůrazňují povinnost šetrného zacházení s rybami!!!

Hodnocení bude provedeno dle odstavce 20, bodu b) Soutěžního a závodního řádu (počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby):

  1. a) Závodník, který podebere ulovenou rybu, sám posoudí, zdali má stanovenou míru, nesmí přitom sahat do podběráku, ale může si vně síťky podběráku rybu porovnat vůči případné pomocné měrce. Nahlásí rozhodčímu druh ulovené ryby. Rozhodčí potvrdí zdvižením ruky, že ryba může být započítána a poté vydá pokyn, že závodník může rybu pustit. Pokud si závodník není jist, zdali má ryba stanovenou míru, může s ní vybrodit, nechat ji přeměřit a pokud ryba má stanovenou minimální míru bude zapsána do bodovací karty a započítána.
  2. b) Závodník musí v každém závodě změřit alespoň jednu (první) rybu pro potřeby vyhodnocení výsledků v případě shodného počtu ulovených ryb ostatními závodníky. Pokud závodník v daném závodě neuloví žádný hodnotitelný úlovek, při vyhodnocení se postupuje dle standardních ustanovení tohoto SaZ řádu.

Závodník může v každém kole změřit libovolný počet ryb, přičemž se mu pro potřeby vyhodnocení výsledků započítává vždy pouze ryba největší (v případě shody největší ulovené ryby rozhodne o pořadí součet 2 popřípadě více největších ulovených ryb).

  1. c) Pokud si rozhodčí není jist, zda ulovená ryba, kterou závodník nahlásil, má stanovenou minimální míru, může si kdykoli nechat tuto rybu přinést a přeměřit ji. V případě, že ulovená ryba nahlášená závodníkem nemá stanovenou míru, rozhodčí provede napomenutí závodníka (provede záznam do bodovací karty) a rybu nezapočítá. Při dalším opakování takové situace je závodník diskvalifikován v daném závodě.
  2. d) Každou ulovenou a nahlášenou rybu musí závodník šetrně pustit a poté musí vždy každý hodnotitelný úlovek podepsat v bodovací kartě (tzn. vybrodit).

 

Závodníkem nepodepsaná ryba nebude započítána (kontroluje v průběhu závodu sektorový nebo hlavní rozhodčí).

V žádném případě nelze pod patronací SO LRU-muška pořádat závody, při kterých se ryby zabíjejí. Pořadatel zodpovídá za to, že ryby budou vráceny zpět živé (vyjma zvláštních požadavků rybářského hospodáře revíru).

Závodní sektor

Závodní sektor bude vytyčen přes obec Skoronice. Začátek závodní trati bude asi  cca 400m nad mostem ve Skoronicích.

Výskyt ryb:

pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní, jelec tloušť, jelec proudník, plotice obecná, a ostatní druhy ryb.

Hájení:

závodního úseku Malše 5P (423 031) bude pro závodníky hájen od 5. 05. 2018 . Platí i pro doprovod závodníků.

UPOZORNĚNÍ:

Každý závodník musí mít platnou povolenku pro lov na revíru Malše 5P; každý závodník nastupuje do závodu na své vlastní riziko.

PROTESTY

Protesty se podávají písemně se vkladem 1000 Kč, nejpozději jednu hodinu po ukončení závodu hlavnímu rozhodčímu. Protesty projedná rozhodčí komise ve složení: ředitel závodu, hlavní rozhodčí, garant, vedoucí bodovací komise a dva předem zvolení zástupci družstev.

STARTOVNÉ

Podle platného Soutěžního a Závodního řádu na rok 2017 bude vybírán startovní poplatek ve výši 400 Kč za soutěžní družstvo v sobotu 19. 05. 2018 před losováním.

DOPRAVA

Doprava nebude pořadatelem zajišťována. Předpokládají se vlastní vozidla účastníků.

Přihlášky družstev zašlete nejpozději do 10.5 2018 na email: wimpy96@seznam.cz nebo na telefon Vlk Martin ml. : 775 148 342

 


Copyright © 2013-2019, Rybářské žebříčky, z.s.