Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 220 termínů závodů
V minulosti zadáno 5516 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Výsledek závodu

 

 

Poř.JménaMěstaBodyKBody do žebříčku
1
Rakvice
 
380.0006
2
Hošťálková
Choryně
350.0004
3
Břeclav
 
120.0002
 

Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit

Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.

 

Hodnocení závodu dle uživatelů:

Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.

Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.

 

Datum začátku závodu 03.06.2017
Datum konce závodu 04.06.2017
Místo konání závodu Břeclav
Kraj Jihomoravský
Název závodu Night GP - Včelín 2017
Minulé závody

Na tomto revíru není v minulosti registrován žádný výsledek závodu.

Název vodní plochy Včelín
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně
Přihlášky závodníků
Pokud dojde k odhlášení týmu po 31. 5. 2017, startovné se nevrací.Přihláška se stává platnou po zaplacení startovného. Registraci lze zrušit do 31. 5. 2017(včetně). V případě nedodržení termínu startovné propadá ve prospěch pořádající organizace.
Kapacita nádrže omezena na 30závodních týmů.
Prodej závodních po volenek bude zahájen 8. 3. 2017 a to denně v areálu ,,na Včelíně“ od 9.00 do 18.00. Prodej bude ukončen 3. 6.2017 v 15.00 hodin.
Informace – hospodář MRS, z. s. PS Břeclav - p. Hykl. Tel.: 519 37 34 41, mob.: 731421004, e-mail: david.hykl@seznam.cz
Zájemci ze vzdálenějších míst se mohou přihlásit telefonicky na uvedený kontakt a povolenku zaplatit při prezentaci. Telefonní přihlášku je třeba nejpozději 7 dnů před závodem písemně (emailem) potvrdit. Na nepotvrzenou přihlášku nebude brán zřetel
Časový harmonogram vícedenních či 24. hodinových apod. Vyplňte. Sobota 3. 6. 2017
16. 00 – 16. 30 prezence a losování
16. 30 – 18. 00 příprava týmů na závod
18. 00 – 09. 00 závod
Neděle 4. 6. 2017
10.00 - vyhlášení výsledků a odměnění vítězů
Způsob losování závodních míst Závodní místa budou losována. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.
Typ závodu
Plavaná
Položená
Feeder
Závod pro
Dvojice
Startovné
Dvojice 1800 Kč
Krmení
Povoleno
Množství krmení použitého při závodě je omezeno na maximálně 20 kg za tým. Po možné kontrole a případném převážení krmení je povoleno opustit závodiště pouze se svolením sektorového rozhodčího. Návštěvy se budou hlásit u sektorových rozhodčích, jinak nemají povolen vstup do závodiště
Příprava zázemí lovného místa je povolena od 16:30 hod. Přípravou se rozumí postavení bivaků a vlastní příprava lovného místa. Do 17.30 je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem zakrmovat, markrovat a používat echolokační zaříze ní.
Povolené vnadící pomůcky.
Lopatka, kobra, raketa, prak, PVA materiály. Členové týmu mohou krmit jen ze svého sektoru! Marker povolen během závodu, ale jen na měření hloubky, nikoli jako označení lovného místa a to maximálně po dobu 5 minut. Je výslovně zakázáno použití zavážecí loďky, člunu a ec holokačních zařízení
Chytá se na
Doplňující údaje: 4 pruty
Typ revíru
Stojatá cca ha
Bodování Bodovaná ryba. KAPR. Jiná ryba nebude bodována. Pro určení pořadí je rozhodující součet délek ulovených kaprů.
Ocenění pro vítěze 1. místo – finanční hotovost 10.000,–Kč, poháry, věcná cena
2. místo – finanční hotovost 7.000,–Kč, poháry, věcná cena
3. místo – finanční hotovost 5.000,–Kč, poháry, věcná cena
Mimořádnou prémií bude oceněn lovec, který uloví během závodu největšího kapra. Ten následně obdrží pohár a věcnou cenu.
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) Během závodu si může závodník ponechat 1 kus kapra od 45 cm do 70 cm. Výměna ponechaného kapra není povolena. Zapsaného kapra, kterého si závodník ponechá, úsekový rozhodčí vzávodní povolence zakroužkuje.
Závodní tým , který se během závodu jakýmkoliv způsobem proviní proti propozicím, příp. bližším podmínkám pro výkon rybářského práva, bude ze závodu vyloučen bez možnosti vrácení startovného.
Lovné místo musí být po noční dobu závodu osvětleno tlumeným světlem.
Pravidla závodu.
Při krmení a nahazování nesmí závodník opustit vymezený sektor. Při zdolávání ryby pak po domluvě.
Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je kdykoliv povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. Závodníci dodržují pravidla stanovená bližšími podmínkami pro výkon rybářského práva upřesněná o propozice závodu.
Případné protesty se budou projednávat po složení kauce 1.000,-Kč u hlavního rozhodčího závodu. V případě neoprávněného protestu propadá částka ve prospěch pořádající organizace. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.
Porušení pravidel závodu.
Při prvním porušení pravidel závodu bude přistižený tým varován žlutou kartou a budou mu anulovány všechny dosavadní ulovené ryby. Při druhém porušení pravidel bude tým diskvalifikován. Při hrubém porušení prav idel může být tým přímo diskvalifikován bez předchozího varování.
Hrubým porušením pravidel se rozumí:
nerespektování propozic závodu a bližších podmínek pro výkon rybářského práva
nerespektování pokynů hlavního, nebo sektorového rozhodčího
nedodržení etiky sportovního rybolovu
Platí přísný zákaz rozdělávání ohňů , včetně používání přenosných grilů. Plynový campingový vařič je povolen.
Každý závodník loví na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené. Důraz bude kladen na dodržování pořádku v celém areálu. Po skončení závodu jsou členové závodního týmu povinni své místo uklidit.
Závody jsou přístupné všem zájemcům o rybolov, starším 15 -ti let, kteří při prezenci předloží platný RL a platnou povolenku k lovu. Jména závodníků budou společně s číslem sektoru zapsány do závodní povolenky. Závody se konají za každého počasí. Parkování zajištěno v areálu.
Platnost závodní povolenky končí 4. 6. 2017 v 9.00 hodin.
V průběhu závodu nesmí členům závodního týmu pomáhat jakákoliv další osoba (při všech činnostech souvisejících s vlastním lovem).
Po ukončení závodu odevzdají závodníci do 15 minut závodní povolenku sektorovému rozhodčímu. Ten podepíše týmu závodní povolenku pod posledním záznamem a takto vyplněnou závodní povolenku bezprostředně předá hlavnímu rozhodčímu. Dodatečně odevzdaná závodní povolenka nebude započítána.
MRS, z. s. PS Břeclav (pořadatel závodu) si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích. V případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit c eny a počet lovných sektorů. Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí, se stanovenými propozicemi souhlasí a svůj souhlas stvrzují uhrazením startovného. Jedná se o akci MRS, z. s. PS Břeclav a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod bez udání důvodu. Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely.
Pořadatel WWW: http://www.mrs.breclav.cz/pdf/propozice_vcelin_nightgp_2017.pdf
  Vážení sportovní rybáři, během tohoto závodu bude pořadateli pořizována prezenční listina a následně sestavena výsledková listina s určením pořadí a bodovým hodnocením. Pro potřeby zachycení průběhu akce a její následné prezentace, mohou být pořizovány fotografické či video záznamy. Výsledky a záznamy mohou být zveřejněny na webu pořadatele, sociálních sítích, webu obce apod. a na webu www.rybarskezebricky.cz . Pokud byste na www.rybarskezebricky.cz chtěli jakýkoliv záznam odstranit, toto neprodleně zajistíme. K tomu účelu nás kontaktujte na e-mail: rybarskezebricky@seznam.cz.

 


Copyright © 2013-2018, Rybářské žebříčky, z.s.