Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 307 termínů závodů
V minulosti zadáno 6468 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Závody 

  

 

Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit

Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.

 

Hodnocení závodu dle uživatelů:

Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.

Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.

 

Datum začátku závodu 16.11.2018
Datum konce závodu 18.11.2018
Místo konání závodu Vejprnice
Kraj Plzeňský
Název závodu WEST BOHEMIAN CARP LEAGUE
Název vodní plochy Pískovna Vejprnice

Jedná se o exklusivní roční seriál rybářských závodů rozdělený do čtyř kol zaměřený na lov kaprů a amurů. Závodit se bude na vybraných lokalitách Západočeského kraje. Naprosto exklusivní budou závodní kola na svazových vodách Berounka 9 a Radbuza 1B, ale také kola na soukromých revírech Pískovna Vejprnice a Zaječí rybník nabídnou výjimečné prostředí a zajímavou rybí obsádku. 
Tento exklusivní a jedinečný seriál závodů je jediný v České republice, my věříme, že závodníky bude bavit.
Jako jedna z mnoha zajímavostí bude vysazení ryb, do svazového revíru v místě závodu, z příspěvku pro ČRS vybraného od závodníků v rámci startovného.

Místo konání: 
1. Soukromý rybářský revír - rybník Zaječí
2. Svazový rybářský revír - 431 043 Radbuza 1B 
3. Svazový rybářský revír – Berounka 9 431 003
4. Soukromý rybářský revír - Pískovna Vejprnice


Termín konání:
1. 25.5.2018 – 27.5.2018
2. 5.7.2018 – 8.7.2018
3. 20.9. 2018 – 23.9.2018
4. 16.11.2018 – 18.11.2018
Přihlášky závodníků
Možno předem na email WBCL@email.cz

Právo účasti: Členi klubu spolku západočeských rybářů se zaplaceným startovným za aktuální ročník.

Závod je určen pro maximálně 10 soutěžních týmů. 
Výše startovného je stanovena částkou 14.000,- Kč + 6000,- Kč jako příspěvek na zarybnění svazové vody pro ČRS. Celková částka startovného činí 20.000,- Kč za celý tým. 
Přihlášení týmu do závodu je možné nejpozději do 10.5. 2018 zasláním zprávy obsahující: název týmu, jména členů a tel. kontakt na e-mail: WBCL@email.cz. Po doručení zpětného potvrzení je nutné složit startovné v prodejně Sellfisch v Plzni. 

Jakékoliv dotazy směrujte na Luděk Vala (mob. +420 774 349 455 ) nebo Michal Mašek (mob.: +420 777556441) nebo na email WBCL@email.cz

 
Typ závodu
Položená
Závod pro
Tým
Chytá se na
Doplňující údaje:

Loví se na maximálně 4 udice na tým

Bodování

Bodování závodů WBCL
• Bodovaná je každá ulovená ryba – kapr nebo amur nad 50cm a to dle váhy – úlovek kapr 70cm-6,5kg = 6,5 bodu ( dolní hranice se může lišit dle lokality závodu a bude vždy před samotným závodem upřesněno ).
• Bodování každého kola – vítěz kola bude určen dle největšího počtu bodů nasbíraných v daném kole a za toto vítězství si přičte 100bodů do celkového součtu WBCL k bodům nasbíraným při samotném závodu.
• Druhý tým přičte k nasbíraným bodům ještě 75 bodů a třetí tím 50 bodů.
• Od čtvrtého místa budou započítány body pouze za ulovené ryby.
• Za nejtěžší a nejdelší ulovenou rybu závodů WBCL bude týmu po ukončení posledního závodu přičteno 50 bodů do celkového součtu WBCL.
• Bodové srážky : Za hrubé porušení pravidel závodu budou anulovány veškeré nasbírané body v daném kole a tým bude z daného kola vyloučen a z celkového bodového součtu mu bude odečteno 100 bodů .
• Za nedostavení se na závod bude odečteno týmu 25 bodů z celkového součtu bodů. 
• Každému týmu, který při závodu neuloví žádnou bodovanou rybu bude odečteno 15 bodů.
• Vítězem závodů WBCL se stane tým s největším bodovým ziskem.

Příklad bodování:
1tým 
Body za ulovené ryby : 25,6 bodu +100bodů = 125,6 bodu do celkového součtu bodů
2tým
Body za ulovené ryby : 18,3 +75bodů = 93,3 bodu
3 tým
Body za ulovené ryby : 10,8 + 50bodů =60, 8 bodu

Závěr :

Ocenění pro vítěze

1. Peněžitý obnos pro vítězný tým - 50000,- Kč + putovní pohár + pohár pro vítěze
2. Peněžitý obnos 30000,-Kč + pohár za druhé místo
3. Peněžitý obnos 20000,- Kč + pohár za třetí místo

Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.)

Družstva:
Soutěží dvoučlenná nebo tříčlenná družstva. Loví se na maximálně 4 udice na tým. 
Při závodu na revírech ČRS se smí účastnit pouze dva členové týmu. V případě tříčlenného týmu má tým povinnost nominovat dva závodníky nejpozději tři dny před zahájením samotného závodu. 
Sestava dvoučlenného družstva přihlášená pro příslušné období je neměnná.

Při závodu na soukromém revíru je možnost přihlásit třetího člena týmu. 
Třetího člena týmu je možné přihlásit i v průběhu WBCL a to nahlášením jeho jména týden před závodem. Třetí člen družstva má stejná práva a povinnosti jako ostatní závodníci týmu, ale tým loví stále maximálně na 4 pruty.

Závod je určen pro maximálně 10 soutěžních týmů. 
Výše startovného je stanovena částkou 14.000,- Kč + 6000,- Kč jako příspěvek na zarybnění svazové vody pro ČRS. Celková částka startovného činí 20.000,- Kč za celý tým. 
Přihlášení týmu do závodu je možné nejpozději do 10.5. 2018 zasláním zprávy obsahující: název týmu, jména členů a tel. kontakt na e-mail: WBCL@email.cz. Po doručení zpětného potvrzení je nutné složit startovné v prodejně Sellfisch v Plzni. 
Zaplacením startovného závodní tým souhlasí se závodním řádem. Neuhrazením startovného ve stanoveném termínu registrace týmu na závodech zaniká a pořadatel nahradí volnou startovací pozici dalším týmem ze seznamu náhradníků. 
Účast na závodech lze zrušit nejpozději 1 měsíc před zahájení závodu. V tomto případě se vrací týmu 100 % složeného startovného. Při stornování účasti na závodu po této lhůtě startovné propadá pořadateli a pořadatel nahradí volné startovní místo dalším týmem podle pořadí zájemců, kteří budou registrovaní jako náhradníci.
Týmy a závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Organizátoři nenesou odpovědnost při újmě na zdraví či škodách na majetku. 
Souhlas s propozicemi závodu, souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití potvrdí členové týmu svým podpisem při registraci.


Technická ustanovení:

Systém soutěže:
Budou uspořádány čtyři (kola) závody na různých lokalitách. V případě, že se závod uskuteční na soukromé vodě, bude se chytat dle místního rybářského řádu bez výjimek, pokud nám je nepovolí pronájemce vody. Výjimky budou vyhlášeny vždy před zahájením jednotlivých kol (závodů) v místě konání závodu.
V případě závodů na svazové vodě, bude se chytat dle platného rybářského řádu bez výjimek.

Losování: 
Losování bude probíhat takto: kapitán týmu vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivá družstva losovat svá stanoviště. Podle tohoto pořadí, budou postupně losovat zástupci družstev svoje sektory. Losuje se pouze jednou. 
Časový rozpis základní části: 
Časový plán bude vždy s dostatečným předstihem upřesněn před zahájením jednotlivého kola. 
Časový plán není možné měnit na žádost některého z družstev.
Přerušení závodu je možné pouze v případě živelné pohromy, kdy by byly ohroženo zdraví a životy závodníků.
Živelnou pohromou se rozumí příkladně: zemětřesení, povodňová vlna, která se blíží k místu závodu, silný vítr, který láme stromy v místě, kde se konají závody apod.. Předčasně může závod ukončit jen hlavní rozhodčí na žádost kapitánů, kterých je více než 3/5 většina. Předčasně ukončený závod se anuluje. 
Důvodem k přerušení není např. vítr, déšť, sněhová přeháňka nebo vánice, náhlý pokles teploty apod. To znamená, že důvodem k přerušení není nedostatečná vybavenost některého ze závodníků. Počítá se s tím, že každý s přihlášených závodníků je vybaven na pobyt v přírodě tak, aby nebyl náhlou změnou počasí ohrožen na životě. Závodník nebo závodníci mohou závod předčasně ukončit, ale započítá se jim výsledek dosažený v době, kdy závod ukončili.
Pro případ, že by se některý ze závodníků nemohl uvolnit ze zaměstnání, může tým zahájit závod i se zpožděním s tím, že řádně přihlášenému družstvu vylosuje lovný sektor rozhodčí případně pověřená osoba. 
Může startovat i jeden člen družstva, ale v tomto případě může chytat pouze na dva pruty!

Pravidla soutěže:
Každý dvou až tříčlenný tým chytá na čtyři pruty s jedním návazcem a jedním háčkem. Povolen lov pouze na položenou (na těžko). Nesmí se používat drátěnná , feederová ani jiná krmítka. Nesmí se používat feederové pruty, plavačkové děličky, muškařský prut. Nesmí se ani namačkávat vnadící a krmítkové směsi na olovo.
Povolené nástrahy a návnady: Boilies, peleta, partikl, těsta, method mixy, polévky, umělé nástrahy a jejich kombinace. Zákaz lovu a krmení živou složkou i její usmrcenou formou a imitací živé nástrahy. 
Každé kolo je upraveno pravidly speciálně k danému typu vody s ohledem, zda se jedná o kolo odhozové nebo vyvážkové s použitím člunu.
Základní pravidla dle typu závodu:
1. Kolo odhozové – Je povoleno lovit pouze ze břehu a stejně tak dopravovat návnadu do loviště. V případě nevhodných terénních podmínek může hlavní rozhodčí týmu povolit zabrození k nahození případně šetrnému zdolání a podebrání ryby. To však pouze do nezbytně nutné vzdálenosti od břehu, kterou určí hlavní rozhodčí. Mapování dna povoleno pouze markerem nebo nahazovacím echolotem (deeper a podobné). V případech povolení použití člunů při kole odhozovém, je povoleno tyto použít pouze k přemístění do sektoru, dále mapování a krmení 1h před závodem, 1h večer a 1 hodinu ráno (hodina bude upřesněna před závodem). Je možné použít člun k vyproštění a zdolání uvázlé ryby, ale tato ryba se do úlovků nepočítá. O nutnosti použít člun musí být obeznámen hlavní rozhodčí. Při krmení (mimo určenou dobu), nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vyznačený sektor a hranice sektoru ve vodě je vždy pomyslný pravý úhel od břehu. Pokud ryba vjede na sousední stanoviště a dotkne se sestavy sousedního družstva, může toto podat protest, ale nemusí. V případě protestu se nebude ryba počítat. Během soutěže smí do závodního sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků.

2. Kolo vyvážkové – Je povoleno lovit za použití člunu, tedy mapovat sektor za použití echolotů, vnadit, pokládat montáže a rybu zdolávat. Člun smí být poháněn vesly a nebo pomocí elektromotoru. Spalovací motor je zakázán. Tým nesmí opustit pomyslné a předjednané hranice svého sektoru, pouze v případě zdolávání ryby. Pokud ryba vjede na sousední stanoviště a dotkne se sestavy sousedního družstva, může toto podat protest, ale nemusí. V případě protestu se nebude ryba počítat. Povinná výbava při lovu z lodě je použití plovací vesty a podložka k šetrnému uložení ulovené ryby. Během soutěže smí do závodního sektoru a to i na vodě vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků.
Porušení pravidel: při prvním hrubém porušení pravidel soutěže bude postupováno dle pravidel popsaných v bodu bodování.
Při druhém přestupku budou týmu úlovky do té doby chycené anulovány, tým bude muset okamžitě ukončit rybolov, vyklidit sektor a tým bude vyřazen z celého ročníku WBCL. 
Hrubé porušení pravidel je:
- nerespektování vypsaných pravidel soutěže nebo pravidel vyhlášených před daným kolem.
- nerespektování pokynů rozhodčího
- nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu, nešetrné zacházení s rybou
- zanechání nepořádku v daném sektoru. Bude vždy kontrolováno po ukončení kola. 
Vyloučení z WBCL: Pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení stanov, znevážení dobrého jména sdružení.

Vzhledem k povaze závodu budou protesty řešit organizátoři, a to spíše smírem a v přátelském duchu. Hrubé porušení výše uvedených pravidel však bude mít za následek vyloučení týmu ze závodu bez nároku na vrácení startovného a bez možnosti budoucí účasti na dalších ročnících závodu.

Přechovávání a vážení úlovku:
Je zakázáno ryby sakovat!
Rybu zváží a provede fotodokumentaci rozhodčí nebo člen družstva za účasti minimálně jednoho člena družstva sousedního a ryba se neprodleně zapíše do úlomkového listu a vše potvrdí podpisy. Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odečtení hmotnosti vážícího saku.
Hlavní rozhodčí: bude delegován výborem WBCL, bude dohlížet na regulérnost soutěže, bude řídit případné úsekové rozhodčí. Má právo kdykoliv v průběhu kola zkontrolovat některou z udic a nástrah jednotlivých soutěžících a to kdykoliv během každého závodu. Soutěžící je povinen na požádání hlavního rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. V případě neuposlechnutí následuje okamžitá diskvalifikace celého družstva pro dané kolo.
V případě drobného přestupku proti těmto pravidlům může hlavní rozhodčí řešit napomenutím s tím, že napomenutý závodník musí toto okamžitě respektovat. Nerespektování napomenutí se bude posuzovat jako hrubé porušení pravidel a povede k diskvalifikaci.

Závěr :

Pořadatelé učiní maximum pro bezproblémový průběh závodu a dobrý pocit samotných závodníků. Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodu vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fair play.

Pořadatel Název: Spolek západočeských rybářů

 

 


Copyright © 2013-2019, Rybářské žebříčky, z.s.