Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 161 termínů závodů
V minulosti zadáno 6076 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Závody 

  

 

Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit

Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.

 

Hodnocení závodu dle uživatelů:

Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.

Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.

 

Datum začátku závodu 25.05.2018
Datum konce závodu 27.05.2018
Místo konání závodu Sedlčany
Kraj Středočeský
Název závodu Kaprařské závody Sedlčany – 48 hodin nonstop
Název vodní plochy Retenční nádrž – revír: Mastník 1 - 411 062
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně
Přihlášky závodníků
Možno předem na email skorepa.lukas@seznam.cz

Závod je z důvodu kapacity určen maximálně pro 20 soutěžních týmů. Cena startovného činí 1 500Kč za celý tým. Nutná registrace a platba předem v rybářských
potřebách MMFish, ulice Sedlecká, č.p. 55, Sedlčany. Nebo zasláním závazné přihlášky na e-mail: skorepa.lukas@seznam.cz a po doručení zpětného potvrzení složit startovné na účet pořádajícího a to nepozději 11.5. 2018. Registrace je možná nejpozději 8.5. 2018!
Číslo účtu pro úhradu startovného: 207 717 041/ 0600
Do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a číslo, které tým po zaregistrování obdrží ve zpětném potvrzení.
Účast na závodech lze zrušit nejdéle 8.5. 2017. V tomto případě se vrací týmu 90 % startovného, z důvodu nákladů vynaložených na realizaci závodu. Při stornování
účasti na závodu po tomto datu, startovné propadá pořadateli a pořadatel nahradí volné startovní místo dalším týmem, podle pořadí zájemců, kteří budou registrovaní jako náhradníci.

Časový harmonogram vícedenních či 24. hodinových apod. Vyplňte.

Sraz závodníků a losování: v pátek 25.5.2018 v 7:30h na "staré cestě"
Přesun do sektorů bude po ukončení losování.
Start závodu: v pátek 25.5. 2018 ve 12:00h.
Konec závodu: v neděli 27.5. 2018 ve 12:00h.
Vyhlášení výsledků: v neděli 27.5. 2018 ve 14:00h.

Typ závodu
Položená
Závod pro
Tým
Startovné
Tým 1500 Kč
Bodování

Boduje se každý ulovený amur a každý kapr nad 55cm délky. Sakování ryb je
povoleno pouze s vědomím rozhodčího, a to pouze na dobu nezbytně nutnou.
Rozhodčího si každý tým přivolá mobilním telefonem ihned po ulovení bodované
ryby. Rozhodčího je možno pouze prozvonit, a to tak dlouho, dokud rozhodčí
neodmítne hovor, což je znamením, že výzvu akceptuje. Každá bodovaná ryba bude zapsána do úlovkového lístku týmu a podepsána rozhodčím. V závodu vítězí tým s nejvyšším počtem dosažených bodů. 1Cm = 1bod. V případě shody rozhoduje o umístění největší ulovená ryba, pokud by i zde došlo ke shodě, rozhoduje další největší ulovená ryba. Ryba zaseknutá před ukončením lovu a zdolaná po něm, je počítána.

Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.)

Sestavení týmu:
Závodu se účastní 2 až 3 členné týmy. Všichni členové týmu mají stejná práva a
povinnosti. V případě, že je v týmu osoba mladší 18-ti let, musí nad sebou mít dohled
písemně určeným zástupcem. V případě, že se některý člen/členka nemůže závodu
zúčastnit, je povoleno jej nahradit novým členem týmu. Výměnu člena týmu lze
nahlásit nejpozději před započetím závodu. V případě, že po určeném datu do závodu
nemůže nastoupit ani jeden člen přihlášeného týmu, startovné propadá.
Losování:
Losování proběhne v pátek 25.5. v 8:00h. Losovat se bude podle pořadí přihlášení.
Přesun na místa:
Přesun do vylosovaného sektoru bude ihned po ukončení losování. Povoleno použití
lodě k ulehčení přepravy na lovné místo. Lov včetně hledání krmného místa a krmení
již bez používání lodě. Označování lovného místa zakázáno.
Propozice:
Celý závod bude probíhat v režimu chyť a pusť, díky výjimce nonstop, tudíž
mezi 0:00 – 4:00h. nebude lov přerušen! Každý tým, ať už dvoučlenný či tříčlenný, má povoleno lovit pouze na 4 pruty. Ke každém prutu jen jeden návazec s jedním jednoháčkem. Povolena je pouze forma únikové montáže. Manipulovat s pruty, nástrahou i podběrákem smí pouze registrovaní závodníci (podebrat rybu smí i závodník ze sousedního sektoru). Ulovené ryby všech druhů bez rozdílu budou vráceny šetrným způsobem zpět do vody. V případě zjištění nešetrného zacházení srybou následuje okamžitá diskvalifikace týmu, bez nároku na vrácení startovného.
Závodník je povinen v průběhu závodu na výzvu rozhodčího stáhnout udice ke
kontrole. V případě zjištění porušení dalších pravidel bude týmu uděleno napomenutí. Při druhém napomenutí je tým automaticky vyřazen ze závodů bez nároku na vrácení startovného.
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí!

Povinná výbava:
Každý tým musí mít vhodný a prostorný podběrák o minimální délce ramen 70cm. Dále komerční podložku a 2ks jemných saků či vezírků. Každé zdolané rybě musí být poskytnuta náležitá péče (co nejkratší čas na břehu, dostatečné zvlhčování atd.).
Lovný sektor:
Každý sektor bude viditelně vyznačen. Lov bude probíhat pouze v určeném sektoru. Tým nesmí úmyslně omezovat ostatní lovící. Týmy smí na břehu překračovat hranice sousedního sektoru pouze se svolením sousedícího týmu. Pokud vznikne jakýkoli problém s hranicí sektorů, toto nedorozumění vyřeší rozhodčí, případně hlavní rozhodčí. Lovící v sektoru budou mít v období od 0:00 do 4:00h místo lovu označeno umělým, bílým a neoslňujícím světlem.
Pohyb a chování v průběhu závodu:
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno, jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň! Je povolen pouze plynový vařič a malý gril. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky ze svého závodního sektoru a tyto odvézt (bude provedena kontrola). Předem ohlášeným návštěvám v průběhu závodu je povolena návštěva soutěžních týmů, ovšem platí zákaz volného pohybu po břehu a návštěva musí použít nejkratší možnou cestu tak, aby nijak nerušila sousední tým. V průběhu konání závodu, nebude povolen vjezd cizích vozidel do prostoru soutěžních týmů!!! V období od 22.00 do 6.00 nesmí být v blízkosti lovných sektorů nikdo jiný než zaregistrovaní závodníci, pořadatel a rozhodčí. Závodník může autem přejet z neodkladného důvodu a povolení k přejezdu mu vydá rozhodčí. Při opuštění i při návratu do sektoru musí vždy umožnit rozhodčím zkontrolovat vnitřní prostor auta.
Protest a komise rozhodčích:
Během závodu a po jeho skončení, nejdéle však do skončení závodu, lze podat ústní protest oproti kauci 1000 Kč. V případě uznání protestu se kauce vrací, jinak propadá pořadateli. Před začátkem závodu bude ustanovena komise rozhodčích. Ta o protestu rozhodne a oznámí verdikt nejpozději do 1 hodiny po skončení závodů, nejdéle však do vyhlášení výsledků.
Komise rozhodčích:
Komise rozhodčích je pětičlenná a je tvořena:
Hlavní pořadatel
Hlavní rozhodčí
Zástupce uživatele revíru (MO)
Dva zástupci vybraný ze závodních týmů (popř. Náhradník)
Závěrem:
Pořadatelé učiní maximum pro bezvadný průběh závodů a dobrý pocit samotných závodníků Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodů vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fair play.
Jakékoliv dotazy směřujte na: Lukáš Skořepa, tel.: 728 418 188,
e-mail: skorepa.lukas@seznam.cz
Kapacitně omezený počet míst, proto neváhejte s přihlášením.
Vybrané startovné bude použito na ceny pro několik prvních týmů s největším
počtem bodů.
Bodovat se bude i největší ryba závodu.
Jídlo a pití si řeší každý sám.
Chemické WC bude opět k dispozici.

Pořadatel WWW: http://www.rybari-sedlcany.cz/Cms_Data/Contents/base/Media/Dokumenty/z-vody-2018.pdf

 

 


Copyright © 2013-2019, Rybářské žebříčky, z.s.