Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 146 termínů závodů
V minulosti zadáno 6074 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Závody 

  

 

Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit

Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.

 

Hodnocení závodu dle uživatelů:

Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.

Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.

 

Datum začátku závodu 19.05.2018
Datum konce závodu 20.05.2018
Místo konání závodu Bartošovice
Kraj Moravskoslezský
Název závodu Bartošovická 24
Minulé závody

20.05.2017 - Bartošovice - Rybářské závody 24 hodin

Název vodní plochy ZN Hukovice
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně
Přihlášky závodníků

Závodu se mohou zúčastnit členové ČRS nebo MRS s platným rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb.

Časový harmonogram vícedenních či 24. hodinových apod. Vyplňte.

Časový rozvrh závodu :
Sobota 20. 5. 2017 7:30 – 08:45 registrace účastníků, losování lovných míst, příprava na závod
Sobota 20. 5. 2017 9:00 start závodu
Sobota 20. 5. 2017 12:00 až 13:00 - povinná přestávka na oběd
Neděle 21. 5. 2017 9:00 konec závodu
Neděle 14. 5. 2017 10:00 vyhlášení výsledků

Způsob losování závodních míst

Po zaplacení startovného a registraci si soutěžící vylosuje lovné místo, platné a neměnné po celou dobu závodu.
Soutěžící může před losováním svého lovného místa požádat o přidělení sousedních lovných míst pro své přátele, kteří jsou spolu s ním u prezentace přítomni. Pokud jsou sousední lovná místa již obsazená, je možno losování opakovat.
Číslo vylosovaného lovného místa ihned zapíše do své registrační karty.
Soutěžící může za stejných podmínek do závodu nastoupit i dodatečně po zahájení závodu.

Typ závodu
Plavaná
Položená
Feeder
Závod pro
Jednotlivce
Startovné
Dospělí 250 Kč
Doplňující údaje: Způsob platby startovného - hotově při registraci
Krmení
Povoleno

Vnadění je povoleno, začít vnadit lze nejdříve 30 minut před zahájením závodu. K tomu je povoleno používat kobru, lopatku, prak nebo jeden pomocný prut s raketou či košíčkem.
Používání člunů, zavážecích loděk a tyčových bójek při vnadění je zakázáno.
Jiné způsoby vnadění než výše uvedené jsou zakázány.

Chytá se na
2 pruty
Krmítko: Ano
Doplňující údaje:

Každý soutěžící může lovit maximálně na dva pruty, každý pouze s jedním návazcem s jedním jednoháčkem (protihrot povolen). Při lovu na položenou je povoleno použití krmítka. Závodník však musí použít „únikovou montáž“.

Typ revíru
Stojatá cca 3,5 ha
Osádka ryb

břeh travnatý,
Výskyt ryb : výrazně převažuje kapr, karas, lín a amur

Organizátor závodu garantuje nasazení nové obsádky ryb a poté všeobecné hájení ryb minimálně po dobu jednoho týdne před zahájením závodu.

Bodování

Měření a zapisování úlovků :
- Měření délky ryb se provádí v nejdelší linii od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
- Měření ulovených ryb a zapisování do soutěžního formuláře provádí určený rozhodčí-pořadatel, v případě momentální nepřítomnosti rozhodčího-pořadatele může vylovenou rybu přeměřit a zapsat také soutěžící rybář na sousedním lovném místě.
- Do soutěžního formuláře je nutno zapsat druh ryby a její délku. V případě, že zápis provádí rybář ze sousedního lovného místa, musí být kromě toho uveden i čas zápisu, čitelný podpis zapisujícího rybáře a číslo jeho lovného místa.
- Po změření délky musí být ulovená ryba (mimo sumce) neprodleně šetrně vrácena do vody na tom lovném místě, kde byla ulovena. Ulovení sumci se zpět nepouští. Po změření délky sumce převezme pořadatel závodu a rybářský hospodář je umístí do sádek. Následně budou sumci vypuštěni do vhodného revíru.
- Rozhodčí-pořadatel má právo kdykoli během závodu zkontrolovat soutěžícímu
registrační formulář včetně přehledu o úlovcích.
Hodnocení:
Hlavní soutěž : hodnocenými rybami jsou pouze kapr, amur, lín a sumec. Délka ryb udaná v cm se sčítá. Vyhrává soutěžící s největší celkovou délkou ulovených ryb.
V případě stejné celkové délky ryb rozhoduje o pořadí délka největší ulovené ryby.
Nerozhodne-li ani nejdelší ulovená ryba rozhoduje o pořadí los.
Doplňková soutěž „MISTR KARAS“ : Vyhrává soutěžící s největším počtem ulovených karasů stříbřitých. Ulovení karasi se neměří a do soutěžního formuláře se zapisují formou čárek do kolonky „karas“. Všechny ulovené karasy soutěžící shromažďuje ve vlastním vezírku. Po ukončení závodu karasy převezme pořadatel závodu. Pořadí v soutěži je dáno nejvyšším počtem ulovených karasů. V případě shody je pořadí určeno losem.

Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.)

V ceně startovného je zahrnuto jedno jídlo dle aktuálního výběru v buňce s občerstvením.
Občerstvení : bude zajištěno přímo v buňce u rybníka - uzený kapr, zabijačková polévka, jitrnice, tlačenka, uzená žebra a další speciality, pivo i další nealko i alko nápoje.

V době nepřítomnosti soutěžícího na lovném místě, nesmí být žádný z prutů nahozen.
Lovné místo a lovný prostor :
- lovná místa jsou vyznačena tabulkami s číslem místa. Tyto tabulky je zakázáno přemisťovat.
- lovná místa je přísně zakázáno označovat nebo vymezovat jakýmkoliv dodatečným způsobem
- Vstupovat do lovného místa soutěžícího během závodů smí pouze rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby jen se souhlasem soutěžícího v daném lovném místě.
- lovný prostor je vymezen pomyslnými kolnicemi z okrajů lovného místa k pomyslné „středové čáře“ nádrže
- Zdolávat ryby je dovoleno pouze ze břehu. Ryba musí být závodníkem zdolávána bez cizí pomoci a s použitím podběráku.

Organizační záležitosti, pokyny a povinnosti :
- Všichni účastníci závodu včetně jejich doprovodu jsou povinni chovat se šetrně k uloveným rybám a ohleduplně k přírodě a k ostatním účastníkům závodu.
- Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič).
- Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.
- V době od 12:00 hodin do 13:00 hodin bude vyhlášena polední přestávka na
občerstvení. V tuto dobu všichni rybáři přeruší lov a vytáhnou z vody své nahozené pruty.
- Povinná výbava: podběrák, vyprošťovač háčků, metr, noční osvětlení lovného místa
- Ulovená ryba nesmí být poskytnuta jinému soutěžícímu rybáři do hodnocení.
- Bivakování a stanování účastníků závodu a jejich doprovodu je povoleno na prostorných upravených přilehlých travnatých pozemcích. Přitom však nesmí dojít k omezení ostatních závodníků a k poškozování břehů a pobřežních porostů.
- Po celých 24 hodin závodu je zakázáno opakované vyjíždění a zajíždění vozidel.
Závěrečná ustanovení:
- Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla.
- Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.
- Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají souhlas k pořizování záznamů a pro jejich použití pro další propagaci rybářských akcí.
- Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení soutěžícího ze závodu bez náhrady!
- Případné protesty lze podat u ředitele závodů po zaplacení poplatku 50 Kč kdykoliv v průběhu závodů, nejpozději však 10 minut po ukončení závodů. V případě uznání protestu bude poplatek vrácen.
- pokud bude soutěžící nebo jeho doprovod v areálu závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušovat veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude bez náhrady vyloučen ze závodu a je povinen neprodleně opustit své lovné místo, v případě agresivního chování i areál závodu.
- Všichni účastníci se tohoto závodu účastní na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
Pořadatel MO ČRS Bartošovice nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou účastníkovi nebo účastníkem závodů.
Vše, co není povoleno, je zakázáno!
První porušení pravidel závodů bude trestáno anulováním všech úlovků soutěžícího do doby zjištění porušení – rozhoduje ředitel závodů.
Druhé porušení pravidel závodů bude trestáno diskvalifikací soutěžícího s tím, že startovné v plné výši propadne organizátorovi závodů – rozhoduje ředitel závodů.
Jiné sankce ani opravné prostředky nejsou přípustné!

Pořadatel WWW: http://rybaribartosovice.eu/zavody.htm

 

 


Copyright © 2013-2019, Rybářské žebříčky, z.s.