Rybářské žebříčky - Muška

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 438 termínů závodů
V minulosti zadáno 6191 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Závody 

  

 

Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit

Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.

 

Hodnocení závodu dle uživatelů:

Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.

Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.

 

Datum začátku závodu 10.05.2018
Datum konce závodu 13.05.2018
Místo konání závodu Pelhřimov
Kraj Vysočina
Název závodu HEJLOVSKÉ ENDURO
Název vodní plochy Hejlovský rybník
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně
Časový harmonogram vícedenních či 24. hodinových apod. Vyplňte. ST 9. května
- příjezd na místa, registrace od 16:00
od 18:00 losování a párty s grilováním masa
ČT 10. května
- start soutěže v 09:00
NE 13. května
- ukončení soutěže v 10:00, předání cen kolem 12:00
Typ závodu
Položená
Závod pro
Tým
Krmení
Povoleno
Typ revíru
Stojatá cca ha
Bodování Mezi úlovky, které se mohou zařadit do registrace, se počítají kapři s váhou minimálně 2kg a více.
Ocenění pro vítěze
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) A01
Soutěžící tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele. Pokud se soutěžící tým po zaplacení startovného nemůže z nějakého důvodu soutěže zúčastnit, musí neprodleně informovat pořadatele a ten místo poskytne týmu, který je v pořadí jako náhradní tým. Musí tak učinit nejpozději 14 dní před zahájením soutěže. Pokud tak učiní později a pořadatel již nesežene náhradní tým, nemá nárok na vrácení peněz a startovné propadá. V žádném případě není možné prodat startovní místo komukoli, kdo není řádně přihlášený mezi náhradníky a není na řadě. Porušení těchto pravidel bude trestáno doživotním vyloučením ze všech hejlovských soutěží.
Pokud se soutěžící tým nedostaví před koncem registrace nejpozději do 18:00, může do závodu nastoupit později. Zůstává na něho místo, které zbylo a dostává žlutou kartu a penalizací mínus 100 kg. Musí se ale dostavit nejpozději do startu celé soutěže do 09:00. Pokud se nedostaví, bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen.
Soutěžící tým musí být do startu kompletní, jinak je ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen.
A02
Všichni soutěžící a doprovodné osoby podepíší registrační list a potvrdí tak souhlas s pravidly a ostatními podmínkami soutěže.
B01
Soutěžící tým může lovit na čtyři pruty. V soutěži je zavedený systém žlutých a červených karet. První porušení jakéhokoli uvedeného bodu v pravidlech soutěže bude trestáno žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg. Při druhém porušení pravidel dostane soutěžící tým červenou kartu, což znamená, že bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen a nemůže se v budoucnu účastnit dalších hejlovských závodů.
B02
Nahazování je povoleno pouze ze břehu a to z místa, kde je cedule s číslem místa. Není povoleno zanášení nástrah či brodění při nahazování.
B03 Zákaz jakéhokoli vstupování do vody za jakýmkoli účelem.
B04 Zakrmovat a dopravovat návnadu do vody se smí pouze pomocí cobry, vnadící lopatky, vnadících raket, praků, vnadících košíčků a podobně. Krmit se smí pouze z chytacího místa. Není povoleno krmení z druhého břehu nebo jiného místa.
B05 + B06 Lov je povolen pouze na položenou (ne feeder ani plavaná).
Povolené nástrahy a krmení - boilie, pelety, partikly a method mixy. Zakrmování je povoleno ihned po vylosování a příjezdu na lovné místo ve středu 9. května 2018.
Před začátkem soutěže (dne 10. května 2018 v 09:00) musí veškeré pruty zůstat uložené v autě a soutěžící tým je smí vybalit až ráno od 06:00 před samotnou soutěží.
B07 Umisťování markerů je povoleno pomocí prutů.
B08 Bivakování je povoleno pouze soutěžícím, rozhodčím a doprovodným osobám.
B09 Každý soutěžící tým musí mít podložku pod kapra a to typ vanička. Ploché podložky nejsou povoleny! Dále ve výbavě musí být velký kaprařský podběrák s jemnou síťkou, Klin-ik na ošetření, háčky bez protihrotu atd. - vše dle pravidel, která platí běžně na Hejlově! Bez této povinné výbavy nebude soutěžící tým vpuštěn do soutěže.
B10 Každý soutěžící tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu. Vstupovat do sektoru ostatních týmů na břehu smí soutěžící jen po předešlém souhlasu týmu, jemuž sektor náleží. Bez souhlasu nesmí soutěžící vstupovat do konkurenčních sektorů.
B11 + B12 Každý ze soutěžících je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.
Soutěžící si musí zajistit své vlastní saky na kapry pro případ, že by se jim podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a nemuseli je tak uchovat pro následné zvážení. JINAK JE SAKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO!
B13 V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího.
B14 V případě, že se oba z týmu vzdálí nebo opustí své stanoviště, musí být jejich pruty odstraněny z vody.
B15 Veškeré návštěvy soutěžících musí být nahlášeny předem hlavnímu rozhodčímu. Návštěvy autem jsou povoleny po předešlé kontrole auta od rozhodčích na parkovišti před mlýnem. V žádném případě nesmí vjet autem bez kontroly. Při porušení bude tým potrestaný žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg. Při opakování pak kartou červenou.
PRAVIDLA SOUTĚŽNÍHO KLÁNÍ
C01 Oficiální zahájení soutěže proběhne ve čtvrtek 10. května v 09:00
C02 Mezi úlovky, které se mohou zařadit do registrace, se počítají kapři s váhou minimálně 2 kg a více.
C03 Na každém prutu smí být navázán pouze jeden jednoháček BEZ PROTIHROTU.
C04 Živé nástrahy jsou přísně zakázány.
C05 Povoleny jsou pouze háčky bez protihrotu. Nutností je podložka pod kapra, kterou si soutěžící musí zajistit sami. Všechny ryby včetně línů se musí odháčkovat na polité podložce a šetrně pak vrátit do vody. Je přísně zakázáno pokládat všechny druhy ryb na zem. Porušení pravidel bude trestáno žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg.
CO6 Pruty mohou být umístěny maximálně 3 m od kolíku označující číslo místa.
CO7 Každý soutěžní tým smí chytat jen na 4 pruty, dva další je možné mít v rezervě pro případ, že by se jim některý zlomil či jinak poškodil.
C08 Zdolání úlovku, jenž nebude mít zaseknutý háček v tlamce ryby, se do registrace nepočítá.
C09 Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20ti minut od oficiálního ukončení soutěže. V opačném případě již nebude úlovek registrován.
C10 Oficiální zakončení soutěže proběhne v neděli 13. května v 10:00
POSTUP PŘI ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚLOVKŮ
HODNOCENÍ ULOVENÝCH KAPRŮ
D01 Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí.
D02 Okamžitě po ulovení kapra je potřeba přivolat rozhodčího a po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět do vody.
D03 Úlovky budou zapisovány do registrační listiny úlovků, která bude svěřena pouze do rukou rozhodčího.
Každý záznam musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno soutěžícího, který úlovek chytil
číslo stanoviště
čas zvážení ryby
váha úlovku v kilogramech
E01 Úlovky kaprů - sčítají se hmotnosti v kilogramech a tým, který uloví nejvíce, vyhrává.
E02 Bude udělena cena za největšího a prvního uloveného kapra. Pokud uloví dva rybáři kapra o stejné hmotnosti, vyhrává ten, kdo ho zdolal jako první.
DOPROVODNÁ OSOBA, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ
F01 Každý ze soutěžních týmů může mít pouze jednu doprovodnou osobu. Tato osoba je bezplatná.
F02 Doprovodná osoba má stejná práva a povinnosti jako zbývající členové týmu.
G01 Jakékoli dotazy či nejasnosti s pravidly konzultujte s rozhodčími před začátkem soutěže.
G02 Zabít, zranit, přepravovat či prodávat jakýkoli úlovek je striktně zakázáno!
G03 Soutěžící týmy berou na vědomí, že před bouřkou nebo silným větrem, kdy hrozí nebezpečí vyvrácení stromů nebo pádu větví na chytací místo, může vyhledat úkryt ve mlýně Hejlov, kde jsou mu k dispozici prostory recepce či zastřešený prostor zahradního krbu. Setrvat na chytacím místě nebo jinde v lese může pouze na vlastní nebezpečí.
D0PORUČENÍ
Doporučujeme všem soutěžícím týmům používat na lodi záchranné vesty.
Pořadatel WWW: http://hejlov.jetfish.cz/

 

 


Copyright © 2013-2019, Rybářské žebříčky, z.s.