Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 301 termínů závodů
V minulosti zadáno 6466 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

 

Liga 2019

Vloženo dne 09.11.2018

 

Zde jsou upřesněné propozice je možno se již předběžně přihlásit. Nejpozději do 31.12.2018.
Liga spolku Rybářské žebříčky
Soutěž organizuje spolek Rybářské žebříčky z.s., ředitel soutěže předseda Klubu Rybářské žebříčky z.s.
Liga se organizuje jako soutěž ve skupinách po 6ti týmech. V prvním roce budou skupiny podle počtu přihlášených týmů, dále v následujícím ročníku rozděleny v každé oblasti do jednotlivých oblastních lig. Jednou za rok bude Extraliga – jednodenní závod, kterého se zúčastní vítězové skupin ze všech oblastí. Tyto podmínky budou postupně upřesněny podle počtu přihlášených týmů.
Základní předpoklady:
Revíry.
Každý přihlášený tým musí uvést a zajistit revír jako svůj domácí. Náklady spojené se zajištěním revíru jdou na vrub domácího týmu. Revír musí pojmout 18 závodníků a musí umožnit rozdělení do tří sektorů. Počítáno, že ve skupině bude šest týmů maximálně, po třech závodnících v každém závodě za každý tým. Mohou být vytvořeny i skupiny o méně nebo více týmech (vždy po dohodě).. K této soutěži je vhodné využít menších revírů, jako jsou návesní rybníky, požární nádrže apod.. Doporučená max. vzdálenost mezi revíry v jedné skupině je cca 30-40 km.
Týmy.
Týmy se přihlašují písemně do 31.12. na rybarskezebricky@seznam.cz . Na jednom revíru může být i více týmů. Počet závodníků v týmu je neomezený. Za tým zodpovídá kapitán, který musí být členem Klubu Rybářské žebříčky. Ostatní závodníci nemusí být členy Klubu. Za tým nesmí nastoupit závodník z jiného týmu. Do týmu může být kdokoliv připsán nejméně 24 hodin před závodem.
Termíny.
Základním závodním dnem je zpravidla neděle. Rozdělení jednotlivých kol bude před soutěží na schůzce kapitánů.
Technické propozice.
- Jeden závod trvá 5 hodin a je rozdělen na dva poločasy po 2,5 hodinách takto: 08.00-10.30, 10.30-11.00 přestávka, 11.00-13.30. (může být stanoveno i jinak).
- Před závodem musí být vyznačeno 18 míst.
- V každém závodě zpravidla nastupují tři závodníci ze soupisky. Střídání na druhý poločas je povoleno, ovšem ve výsledkové listině musí být uveden závodník, který nastoupil do prvního poločasu, a tomu budou připočítány body do žebříčku.
- Výbava závodníků. Každý z týmu chytá na jeden prut s jedním návazcem. Ostatní vybavení dle RŘ. Návnady a krmení dle propozic, které vypíše domácí tým. Domácí tým může předem stanovit, zda je povoleno použití děliček či nikoliv.
- Losování. Týmy nechytají spolu na jednom místě. Každý z týmu chytá v jiném sektoru a za soupeře v sektoru má vždy po jednom závodníkovi z jiného týmu. Postup při losování. Nejprve losuje tým, který je v tabulce nejvýše takto: každý závodník z týmu si vylosuje nejprve sektor a k tomu pozici v sektoru. Nejprve pro první poločas a pak pro druhý. Je na pořadateli, zda umožní, aby tým získal v závodě více jak jeden tzv. forhond.
- Bodování v závodě: toto je základní doporučení, může však být domácím týmem stanoveno jinak, podle místních podmínek.
a) 100 bodů – každá ryba nad 70 cm
b) 50 bodů – kapr,amur,jeseter,sumec,úhoř,tolstolobik,candát,štika
c) 30 bodů – lín, karas, pstruh,siven
d) 2 body – každá jiná ryba
- Umístění v závodě. Vítězí tým s nejvyšším počtem získaných bodů. Může být použita i varianta sektorového hodnocení, pokud to revír vyžaduje, nebo se tak rozhodne kapitán domácího týmu.
- Bodování do tabulky. Každý tým do tabulky získává umístění z každého kola. Pořadí je tedy určeno součtem pořadí z každého kola, tzn., že nejlepší je tým s nejnižším součtem umístění. Tým, který se daného kola nezúčastnil, má umístění, jako by byl poslední. Tým, za který neoprávněně nastoupí závodník, který není dopsán na soupisce, bude v daném kole posuzován jako by byl poslední. Tým, který se v sezóně nezúčastní dvakrát, je vyloučen a jeho výsledky anulovány.
- Bodování jednotlivých členů týmů. Za každé ligové kolo obdrží jednotlivci každého týmu bodové hodnocení. To se jim započítává do žebříčků. V praxi to znamená toto: ve skupině jednotlivci obdrží trojnásobek bodů (tak jak se běžně počítá v týmových soutěžích) + 7 bodů, protože každé ligové kolo bude vedeno jako partnerské. V případě skupiny o šesti týmech, všichni závodníci z prvního místa obdrží 6x3=18+7=25 bodů, z druhého 5x3=15+7=22 bodů atd.
- Občerstvení. Domácí tým může zajistit základní občerstvení pro závodníky (párek, klobása, bageta, sendvič apod.), 1 druh nealkoholického nápoje. Není to však jeho povinnost. Tato skutečnost musí být uvedena v propozicích. Ostatní (pivo, káva apod.) je na jeho uvážení a možnostech.
Finanční podmínky a poplatky
- Startovné v soutěži je 500,- Kč za tým.
- Startovné v každém závodě je 100,- Kč/1 závodník/300,- Kč tým. (při šesti týmech = 1.800,- Kč).
Tato částka je rozdělena takto:
a) Domácí tým je povinen zajistit: pohár pro vítězný tým a pohár (cenu) pro nejlepšího jednotlivce. Další ceny jsou na zvážení domácího týmu.
b) Domácí tým odevzdává řediteli soutěže částku 500,- Kč, která bude použita na zajištění nákladů spojených s organizací soutěže a odměny na závěr soutěže.
c) Zbytek mu zůstává na zajištění nákladů spojených s ligovým kolem (nájem revíru, rozhodčí apod.)
Ocenění na konci soutěže
A) V každé oblasti je předáno na posledním závodě sezóny a platí při plném obsazení skupiny šesti týmy. Při menším počtu bude poměrně sníženo.
- První tři týmy obdrží pohár. Zajišťuje ředitel soutěže.
- Finanční odměna: 1.místo – 1.200,- Kč, 2.místo 800,- Kč, 3.místo 500,- Kč (při menším počtu účastníků ve skupině bude poměrně poníženo) – zajišťuje ředitel soutěže
- Vítězové mají možnost se zúčastnit finálového extraligového závodu
B) Extraligový závod
- První tým putovní extraligový pohár
- První tři týmy poháry a tři plakety pro každého člena
- Finanční odměny a startovné budou vypsány před zahájením ligové soutěže podle počtu účastníků

 

 
Copyright © 2013-2019, Rybářské žebříčky, z.s.